Ten behoeve van de ventilatie en klimaatbeheersing in de kantoren en de kantines, is er een luchtbehandelingskast op het dak geplaatst in combinatie met een VRF-installatie.
De VRF-installatie bestaat uit een buitendeel (zie foto), een BC-controller en de kanaalunits (binnendelen).

Door de ventilatielucht van de luchtbehandelingskast in te blazen in de kanaalunits, die binnen boven het systeemplafond zijn gemonteerd, kan hierdoor de lucht worden verwarmd of gekoeld. De lucht wordt uiteindelijk door middel van inblaasroosters, die aangebracht zijn in het systeemplafond, in de ruimtes ingeblazen en de lucht wordt afgezogen door middel van zichtdichte, geperforeerde afzuigroosters, die tevens ook in het systeemplafond zijn aangebracht.

Door deze 2 installaties te combineren ontstaat er een goede klimaatbeheersing en is de luchtkwaliteit sterk verbeterd.

Tevens is bij dit project ook loodgieterswerk aan te pas gekomen. Dit ten behoeve van de nieuwe keuken in de kantine en toiletgroep op de 1ste verdieping.